irritante-collegaJe weet niet hoe het komt, maar het zijn altijd weer dezelfde type, irritante collega’s, die jou mateloos irriteren. Voor je het weet hebben ze je stemming voor de rest van de dag verpest. Je kunt niet meer aardig doen, laat staan neutraal regeren op hem of haar. Op de ergste dagen krijg je wel eens neigingen om ….$#!*&#!!… en moet je uit voorzorg maar even een kopje koffie halen of rookpauze inlassen.

Het waarschijnlijk herkenbare vluchtgedrag haalt kort de druk van de ketel, maar vormt geen vaste oplossing. Er zijn verschillende manieren om deze situatie voorgoed op te lossen. Drie oplossingen die ik in de praktijk wel eens tegen ben gekomen:

 1. Wacht tot die ene collega wordt gepromoveerd of verplaatst naar een andere afdeling. Misschien kun je deze optie zelfs aan je manager hinten. Vergelijkbaar, maar even ineffectief is proberen de collega het leven zuur te maken en er zo voor zorgen dat hij of zij extern gaat solliciteren.
 2. Ga zelf op zoek naar een andere baan of werkgever, of vraag of je op een andere afdeling kunt werken. Beide opties geven helaas geen garantie op dat je niet nog eens zo’n type tegenkomt.
 3. De derde mogelijkheid is om te onderzoeken wat er in jouw binnenste gebeurt. Hoe is het mogelijk dat iemand anders jouw leven en emoties in deze mate kan beheersen? Ga op zoek naar en zet jezelf vrij. Volg deze link met uitleg hoe je dit kunt bereiken.

TIPS

Soms komt het voor dat je met een mateloos irritante collega te kampen krijgt. Eén manier om dit op te lossen, is door te onderzoeken wat er met en in jouzelf gebeurt op het moment dat een collega je zo irriteert.

Stap 1. Het gedrag in beeld

Ga in gedachten terug naar een recent voorval waar jij dat kokende gevoel van binnen kreeg. Probeer deze situatie als een film voor je te zien, je het te verbeelden en in deze film te stappen. Kijk nu eens goed naar de bewuste collega.

 • Welke houding neemt de irritante collega aan?
 • Staat de collega voorover gebogen en maakt hij of zij zich klein, of staat de collega juist rechtop met een geheven kin?
 • Welke kleine gebaren en bewegingen maakt de collega? Let bijvoorbeeld ook op de oogopslag.
 • Is de collega een krachtig, of juist een zwak iemand?
 • Wat raakt jou in de houding van de ander?

Nog wat punten om je eens op te concentreren:

 • Hoe klinkt de irritante collega?
 • Heeft hij of zij een krachtige, of juist een zwakke stem?
 • Maakt hij of zij misschien ook onbewust geluid, door bijvoorbeeld zacht te fluiten of een zware ademhaling?
 • Hoe is de intonatie?
 • En wat voor woorden gebruikt de collega?

Is er iets in de manier waarop de collega zich verbaal presenteert wat jou raakt?

 • Heeft de irritante collega misschien vaste patronen waar je je aan ergert
 • Gebruikt hij of zij misschien vaak dezelfde uitdrukkingen
 • Of is het de manier waarop de collega met anderen omgaat
 • Of juist een karaktertrek waar je je aan irriteert?

Stap 2. De koppeling met het verleden

Als het begint te dagen waar je je precies aan ergert, kun je hier in de praktijk misschien eens op letten.

 • Ga eens voor jezelf na of er meer mensen zijn wie deze eigenschap delen.
 • Erger je je ook aan hen?
 • Misschien was het een persoon met wie je momenteel geen contact meer hebt – een overleden familielid, een schooljuf of de trainer op je sportvereniging.

Mogelijk begint er gelijk een lichtje te branden – deze specifieke persoon uit het heden of verleden mag je niet omdat hij of zij jou ooit iets aan heeft gedaan. Belangrijk is om te beseffen dat deze persoon echter niet je huidige collega is. Is het eerlijk om je collega af te rekenen op wat een ander je ooit aan heeft gedaan?

Stap 3. Vermijding is niet de oplossing

In mijn vakgebied van coaching en systematisch werken met familieopstellingen, noemen wij dit een dubbelbeeld. Negatieve ervaringen en gevoelens worden ten onrechte geprojecteerd op een ander, omdat deze persoon iemand doet denken aan een andere persoon. Vermijding is geen permanente oplossing van dit probleem, welk voor zal blijven komen. Door hulp te zoeken en de juiste vaardigheden aan te leren, wordt het mogelijk om jezelf niet alleen van de huidige – maar ook van toekomstige – situatie(s) vrij te zetten.