Voorwaarden

Coach- en therapietrajecten

 • De cliënt bepaalt zelf wat hij / zij wel of niet inbrengt en waar hij / zij aan wil werken.
 • De gesprekken en het materiaal, alsmede de informatie van de cliënt dragen een vertrouwelijk karakter en zullen ook als zodanig behandeld worden.
 • Van beide kanten blijft het mogelijk de begeleiding te allen tijde stop te zetten. Dit gebeurt dan in onderling overleg en met duidelijke opgave van redenen.
 • De gesprekken vinden plaats in Heerde
 • Kiest de cliënt ervoor eerder te vertrekken, dan wordt toch het volledige bedrag in rekening gebracht. Wanneer de cliënt niet op de afspraak verschijnt en niet heeft afgebeld, wordt eveneens het volledige bedrag in rekening gebracht
 • Afmelden kan uiterlijk 48 uur van tevoren op telefoonnummer of whatsapp 06-42577660.
 • De bedragen worden per maand door middel van een factuur per mail geïnd.
 • Betaling binnen 2 weken op IBAN NL12 RABO 0144 7350 91 t.b.v. Obviousz.
 • Werkaantekeningen zijn niet ter inzage voor de cliënt en vormen ook geen onderdeel van een dossier.
 • De cliënt informeert bij de start van de begeleiding over lopende, andere of eerder gevolgde hulpverleningstrajecten.

Workshop “De kern”

 • Annulering kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop zonder kosten. Daarna wordt de helft van het bedrag in rekening gebracht.
 • De workshop is inclusief lunch en materialen

Ik ben lid van de beroepsvereniging voor begeleidingskunde LVSC